Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü, normal ya da normal üstü zekaya sahip ve herhangi bir bilişsel eksikliğe denir. Ya da hasar taşımayan bireylerin özellikle okul ortamında akademik başarılarının akranlarından düşük olmaları durumunda görülmektedir. Çünkü Çocuk okuma, yazma, dinleme, matematik gibi spesifik bir alanda zorluk yaşıyorsa. Bunun nedeni durumda özgül öğrenme güçlüğü olabileceği akla gelmelidir. Özgül öğrenme güçlüğü, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı düşünülen, nörobiyolojik rahatsızlık olarak görülmektedir. Bu sebeple çoğunlukla ilkokul çağında tanı konmaktadır ve toplumda sıklıkla görülmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir? tam olarak bilinmemektedir. Sinir sistemi fonksiyon bozuklukları, bilgi işleme modeli süreçlerinde bozukluk, algısal bozukluklar, yakın akraba evliliklerinde görülebilir. Genetik etkenler, metabolik hastalıklar, gebelik dönemindeki bakım yetersizliği, ilaç, alkol, sigara ve madde kullanımı da tetikler. Doğumda yaşanılan güçlükler, doğum sonrası hastalıklar, sinir sistemi enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar da etklidir. Kurşun zehirlenmesi, erken çocukluk döneminde uzun süreli beslenme yetersizlikleri vb. etmenlerin sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Özgül Öğrenim Güçlüğünün tanısı çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı tarafından konulmaktadır. Çocuğun psikiyatrik olarak değerlendirilmesi, gereken test ve incelemeler yapılmalıdır. Sonrasında çocuğun uygun tanı almasıyla, tedavi şeması oluşturulmaktadır. Erken yapılan müdahale çocuğun başarısızlık sorununun çözümünü kolaylaştıracaktır. Öğrenme güçlüğü olan çocuk, uzman danışman, eğitimci ve veli işbirliğiyle gerektirir. Çünkü uygun ve etkili bir programla ilerleme kaydetmektedir. Özgül Öğrenim Güçlüğü ile eşlik eden sosyal açıdan yaşanan uyum problemleri, dikkat eksikliği, dil konuşma bozuklukları gibi sorunlar uygun eğitim ve terapi yöntemleriyle düzeltilebilmektedir,.