Dil ve Konuşma Bozuklukları Çeşitleri

Akıcı Konuşma
Dil Eğitimi
Ses taklit etme
Ağız içi eğzersiz

Dil ve Konuşma Bozuklukları Çeşitleri

  • Gecikmiş Dil ve Konuşma. Bireyin dil becerilerinin anlama ve ifade etme yönünden yaşından beklenen seviyede gelişim göstermemesi ile tanımlanır.
  • Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukları. Bireyin sesleri, heceleri ve sözcükleri normalden dikkat çekici derecede farklı ve anlaşılması zor şekilde konuşmasıyla görülür.
  • Akıcılık Sorunları (Kekemelik). Bireyin konuşmasının akıcılık, hız, ritim gibi kısımlarında sorun yaşanan durumdur.
  • Ses Bozuklukları. Sesin perde, şiddet ya da kalitesinden belli nedenlerden ötürü normalden olumsuz yönde farklılık gösterdiği durumlardır.
  • Afazi (Edinilmiş Dil Bozuklukları). Nörolojik kaynaklı, çoğu zaman beyindeki bir hasar sonucu meydana gelen dil ve konuşma bozukluklarıdır.
  • Yutma Bozuklukları: Genellikle nörolojik bir sebep sonucu ortaya çıkar. Ve yutma eyleminin değişik aşamalarında görülen güçlüklerle kendisini gösterir.
  • Motor Konuşma Bozuklukları. Nörolojik bir nedenden ötürü konuşma eyleminde rol alan kas gruplarında görülen. Güçsüzlük, hasar, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşmanın olumsuz etkilenmesiyle oluşur.
  • Fiziksel Sebeplerle Bozukluklar. Konuşmada rol alan yapılardaki bozukluklar. Bunlar yarık damak, diş problemleri, nörolojik problemler, işitme kaybı gibi sebepler.
  • Genetik Bozukluklar. Serebral palsi, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozuklukları, down sendromu gibi sebepler.
  • Dil ve Konuşma Bozuklukları Çeşitleri olarak sıralayabiliriz.