Otizm Tanısı Almış Çocukların Yönlendirilmesi

 

Otizm Tanısı Almış Çocukların Yönlendirilmesi

Eğer çocuğunuz otizm teşhisi almışsa. Çocuğunuzun eğitsel değerlendirmesinin yapılması, eğitim ortamına yerleştirilmesi gerekir.  Ve devletin sağlayacağı özel eğitim desteğinden yararlanmalıdır. Bunun için ilinizdeki yada ilçenizdeki rehberlik ve araştırma merkezlerine (RAM)başvurmanız gerekmektedir. Çünkü  RAM dan alınan Eğitsel Değerlendirme Raporu ile Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinden eğitim almaya başlatılmalıdır.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

 •    
 • Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
 • Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa,
 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

Otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğu düşünülmektedir. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Bunların başında televizyon izleme, çizgi film izleme, tablet kullanımı, telefon ve bilgisayar bağımlılığı olarak sıralayabiliriz.

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Özel Eğitim

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime denir.